How I See America   Jak vidím Ameriku

Through the eyes of incurable romantic and through the lens of a foolproof automatic camera.   Očima nenapravitelného romantika a čočkou blbovzdorného automatického aparátu.


Redwoods in Avenue of Giants, CARedwoods in Avenue of Gians, CA Avenue of Giants, CA
Ancient mystical redwood forests of Northern California.
Starobylé a mystické redwoodové lesy severní Kalifornie.
Crater Lake, OR
In July, the circumventing road was still closed for snow.
Crater Lake, OR
Okružní silnice byla i v červenci pro sníh uzavřena.
Oregon Coast in the MistOregon Shore with Trees and Stones Oregon Coast
Where the wisdom of the woods meets the force of the sea.
Kde se lesní moudrost potkává se silou moře.
Skies Over Oregon - San Francisco Rush Hour
The western sky makes you want to fly. But we drive at walking pace.
Skies over OregonSan Francisco Rush Hour
Nebe nad Oregonem - Sanfranciská špička
Pod západním nebem se člověku chce létat. Zatím jedeme krokem.
Rogue River near Hellgate, ORSquirrel at Pinnacles, CA Rogue River, OR
The original River Wild near Hellgate.
Squirrel at Pinnacles, CA
Furry beggar at the top of one of the seismic epicenters.
Původní Divoká řeka poblíž Hellgate.
Žebravý hlodavec na vrcholku jednoho z center zemětřesení.
Lake Isabella, CA
We are in a forest. Desert begins over there, with Death Valley across the hill.
Lake Isabella, CA
Jsme v lese. Támhle naproti začíná poušť a za kopcem proslulé údolí Smrti.
Fort Dick beach, CASunset on Fort Dick beach, CA Fort Dick Beach, CA
Sun and fog slowly descend onto the Pacific.
Slunce i mlha si pomalu sedají na Pacifik.
SeaWorld, San Diego, CA - Reflections, Los Angeles, CA
Killer whales showing off - power symbols.
.
Orcas at SeaWorld, San Diego, CAL.A. Reflections, CA
Kosatky se předvádějí - symboly síly.
Sunset in the desert at Lake Isabella, CACactus at Joshua Tree National Monument, CA California Desert
I have never seen a sunset redder than this one at Lake Isabella.
Man-sized cacti at Joshua Tree National Monument.
Nikdy jsem neviděl červenější západ, než tenhle u jezera Isabella
Kaktusy v národní památce Joshua Tree.Sand used for this page's background comes from Lake Isabella, CA.   Písek použitý na pozadí této stránky pochází od jezera Isabella, CA.