Great Reno Balloon Race 2015
Pátek.
Jelikož se nekoná Východní hlídka, vstáváme až v 5:00. Nad balóny se táhne zajímavé nebe a slunce se střídavě halí do závoje z mraků a kouře z lesních požárů.
Friday.
As there is no Dawn Patrol, we get up only at 5am. Interesting skies drape the balloons and the sun intermittently hides behind a veil of clouds and wildfire smoke.
Sobota.
Východní hlídka je hektická podle očekávání; následuje nejhustší sešlost obecenstva, jakou tu kdy pamětníci zažili. Lisa je za svou pracovitost navzdory zlomenému malíčku odměněna letem, Jeanne na druhý skok přibírá do koše dosud smutného Toma a Carol.
Saturday.
Dawn patrol is hectic as expected; what follows is the thickest coming together of crowds people remember for this occasion. Lisa is rewarded with a flight, for her efforts despite her broken little toe; for a second hop, Jeanne adds hitherto sad Tom and Carol into the basket.
Neděle.
Hrocha, který na Východní hlídku drží korunové lano Dračího Měsíce, protáhne závan větru hromadou polehávajícího obecenstva, jako korálek na niti dortem. Za tmy se vítr ještě dá vydržet, ale po rozbřesku se stavěné balóny kotí jako třtina. Jeanne pokus o let vzdává a nešťastníky, kteří již odstartovali, čeká složitá honička přes celé město.
Sunday.
Hippo, who holds the Dragon Moon's crown line for Dawn Patrol, gets dragged by a gust of wind through a heap of mostly laying down spectators, like a bead on a thread through a cake. The winds stays tolerable in the dark, but after sunrise standing up balloons sway madly. Jeanne abandons hopes to fly, and those unfortunate aeronauts who took off, awaits a crazy chase across town.
A HROCH.NET document