Anglie England
Po dvanácti letech jsme se znovu vypravili navštívit přátele v Anglii, tentokrát s dětmi na obou stranách. After twelve years we set out to visit our friends in England again, this time with children in both families.
Desetihodinový let byl únavný jako obyčejně, ale půjčování auta na Heathrow překonalo naše očekávání. The ten-hour flight was tiresome as usual, but renting a car at Heathrow exceeded our expectations.
Druhý den přestalo pršet, a národ vyrazil na venkov se slunit. My měli vyhlídnutou turistickou atrakci jménem Malham Cove, která se nám líbila už minule, a pro naše místní kamarády byla novinkou. It stopped raining on the second day, and the nation hurried to the countryside to enjoy the sunshine. We had zeroed on a tourist attraction named Malham Cove, which we had liked last time as well, but it was new to our local friends.
V druhé půlce tohoto neobvykle slunečného dne jsme se vydali na Brimham Rocks, populární kopec s pískovcovými skalami poblíž našeho základního tábora v Harrogate, Yorkshire. Překvapilo nás, jak tu na poměrně krátké vzdálenosti od sebe pískovce vystřídaly vápenec; nepřekvapilo nás množství rekreujících se davů, ani bouřka, které jsme ujeli. In the second half of this unusually sunny day we went to Brimham Rocks, a popular hill with sandstone rocks near our base camp in Harrogate, Yorkshire. We were surprised how at such a short distance, sandstone had replaced limestone; yet we remained unmoved by the numbers of recreating people or by the approaching thunderstorm we had managed to escape.
Stejně jako před dvanácti lety, ani tentokrát jsme nemohli vynechat historické opatství Fountains Abbey. Povšimněte si, že z tohoto místa taky máme nejvíc fotek. Počasí nám přálo skoro až do konce prohlídky, a tak jsme stihli nejen vlastní zříceninu kláštera, ale i parčík s výstavkou "pošetilostí" a oběd. Just like twelve years ago, we could not miss visiting a historic monastery of Fountains Abbey. Notice that we also had taken more pictures here than anywhere else. Weather was on our side almost to the end, and thus we covered not only the ruins proper, but also the park with "follies", and lunch.
Anžto déšť byl k neudržení celé odpoledne, hledali jsme suchou atrakci, a nalezli ji v Muzeu vězeňství a policie v yorkshirském Riponu. Ve srovnání s dopoledními zříceninami to byl zážitek ještě temnější. As the rain could not hold off anymore in the afternoon, we looked for a dry attraction, and found it at Prison & Police Museum in Ripon, Yorkshire. It was an experience even darker than the morning ruins.
Deštivá předpověď nás vedla k tomu, že jsme celé pondělí vyhradili historickému městu York. To se ovšem v době vikingské vlády v letech 876-1066 jmenovalo Jarvik, což je také jméno vikingského muzea, které se dětem moc líbilo. A rainy forecast made us reserve the whole Monday for the historic city of York. During its Viking period in the years 876-1066 it was called Jarvik, which is also the name of the Viking museum that our children had really enjoyed.
Navštívit York autem prakticky nejde; lépe takové nechat na periférii a do středověkého města pokračovat hromdopravou. V kamenných uličkách kolují turisti, leč všudypřítomná historie se nenechá utlouci ani těžkým komerčním tlakem, včetně hospody lákající na pravé české pivo — které bylo vyprodané. It's practically impossible to visit York with a car; better to leave it in a suburb and continue to the centre on a bus. Stone streets thrum with tourist, yet the pervasive feeling of history can't be beat even by a heavy pressure of commercialism, including a pub advertising real Czech beer — with the product sold out.
Minster znamená něco jako "superkostel", a ten nejslavnější se nachází právě v Yorku. Je to pravděpodobně největší a také nejúchvatnější katedrála, do které jsme dosud vstoupili. Setrvali jsme až do odpolední mše a slyšeli hostující sbor Piedmont Singers z Virginie. Minster means something like "super-church", and the most famous one is found right in York. It's most likely the greatest and most impressive cathedral we had ever set our feet in. We lingered till Evensong and listened to the guest choir, Piedmont Singers from Virginia.
Třebaže jenom polovina naší rodiny ocení historickou vojenskou techniku, soukromá Muckleburghská vojenská sbírka nabízí ke shlédnutí slavné a vzácné tanky a jiné zbraně, se kterými se dnes lze setkat jen v počítačových hrách — a v několika málo muzeích na světě. Nakonec vracet se z Yorkshiru do Londýna přes norfolský venkov byl taky zážitek. Although only a half of our family appreciates historic military exhibits, the private Muckleburgh Military Collection offers famous and rare tanks and other arms on display, you can only see in computer games — or in very few museums in the whole world. In the end, returning from Yorkshire to London through Norfolk countryside was an experience of its own.
Samozřejmě jsme se taky na jeden den přidali k milionům ostatních londýnských turistů; pořádně jsme stihli jenom London Tower Bridge, omrkli Blackfriars a katedrálu Sv. Pavla zvenku, svezli se dvoupatrovým autobusem na Trafalgarské náměstí, a prošli kolem Admirality k Westminsterskému paláci. But of course we had joined millions of other tourists of London for one day; properly visiting only London Tower Bridge. Then we just skimmed Blackfriars and St. Paul's Cathedral exterior, rode on a double-decker line bus to Trafalgar Square, and walked past the Admiralty to Westminster Palace.
Naši angličtí přátelé bydlí ve městě jménem Hemel Hempstead na sever od Londýna. Třebaže vlakem je to do centra rychlejší než metrem, mají tu dost místa i na krávy a koně na obrovské pastvině poblíž železniční stanice. Ovšem město se může také pochlubit jedním z nejděsivějších britských vynálezů: kouzelným kruháčem. Our English friends live in a city named Hemel Hempstead, north of London. Although their train commute is faster than the Tube, they have enough room here for cows and horses on a huge pasture near the railway station. Still, the town includes one of the most horrifying British inventions: a Magic Roundabout.
A HROCH.NET document